Engelenproject 2019

Dit jaar vieren we ons 10-jarig jubileum. Een project wat inmiddels een traditie geworden is. Veel engelen en ontvangers hebben ervoor gezorgd dat er in de donkere dagen voor kerst een "onverwacht lichtje" thuis wordt bezorgd in vele gedaantes. Engelen komen bij iedereen, oud, jong, gezond, actief, ziek, alleen en nog veel meer. Wederzijds pastoraat met dierbare, spannende, troostende en vrolijke contactmomentjes. Veel goede verhalen kunnen al gedeeld worden. Dank allen hiervoor. Samen hebben we dit opgebouwd.

Zondag 1 december is de eerste dag van Advent 2019. Een tijd van verwachten. Wij leven toe naar de komst van het Kind in de kribbe. En er gingen engelen op pad! In beide gemeenten staat dit jaar het thema ''Een goed verhaal'' centraal. Aan dit "goede" verhaal kunnen we een hele praktische invulling geven. In de Bijbel lezen we dat in een persoonlijk gesprek (gebed) onze Herder en Heiland altijd oprecht aandacht heeft voor iedereen. Zo ervaren wij steeds opnieuw Zijn liefde en genade. In het Engelenproject mogen we deze persoonlijke aandacht ook aan een ander geven. En daarin maken we ook die Ander weer zichtbaar.

De engelen zullen in de Adventsperiode op pad gaan (vanaf 1 t/m 24 december) en mogen zelf beslissen om contact te leggen of anoniem te blijven. Het Engelencomité zal zorgvuldig de match maken tussen ontvanger en engel. Graag wensen wij u vanaf deze plek alvast een gezegend Advent toe, mét ''een goed verhaal"!

Het Kerstengelencomité

Wat doet een Kerstengel?

Het is de bedoeling dat u/je als Kerstengel gedurende de Adventstijd iemand bemoedigt of verrast met bijvoorbeeld een kaartje, (zelfgebakken) lekkers, een mooie tekst of een bloemengroet. Als afzender zet u op het kaartje: ''je Kerstengel''. Hierbij gaat het om een gebaar 1x per week gedurende de Adventsperiode. Het gaat niet om grote sommen geld; inmiddels zijn er veel engelenartikelen te zien en te koop. U kunt er ook voor kiezen om een bezoekje te brengen. De ervaring leert dat zowel de engelen als de ontvangers een bezoek(je) als een waardevol onderdeel van het engelenproject ervaren. Men blijft elkaar kennen en herkennen. Een engel kan er voor kiezen in de anonimiteit te werken en zich eventueel achteraf, op verzoek, bekend te maken.

Voor wie word ik Kerstengel?

Wij willen namen verzamelen van mensen uit onze gemeente die wel eens een Kerstengel zouden willen hebben. Iedereen komt voor een Kerstengel in aanmerking: ouderen en jongeren, zieken en gezonden, stille peinzers en drukke baasjes, verdrietige en opgewekte types, gewoon iedereen die wel eens wat aandacht van een engel mag ontvangen. De ontvanger, die een persoonlijke engel krijgt toegewezen, zal een attentie met daarbij een brief ontvangen gedurende de eerste Adventsweek. Met zijn allen een stuk wederzijds pastoraat beleven. Het kan zo mooi zijn.