Agenda gemeenteavond 22 mei

Namens de kerkenraad bent u van harte uitgenodigd voor onze halfjaarlijkse gemeenteavond.

Aan het begin van de bijeenkomst staat het financiële verslag 2018 op de agenda. Deze stukken liggen klaar na de ochtenddiensten van 12 mei en 19 mei aanstaande, of zijn bij één van de leden van het moderamen af te halen. De stukken staan ook op de website (in het besloten gedeelte; inloggen vereist).
Tevens kunt u eventuele vragen of opmerkingen schriftelijk of per email kenbaar maken, vóór woensdag 15 mei. Op tijd binnengekomen items zullen tijdens de gemeenteavond of persoonlijk met u besproken worden.
Voor de vergadering kunt u, indien u behoefte heeft aan uitleg, vanaf 19:30 uur vragen stellen over de financiële overzichten. In de consistorie is een vertegenwoordiging van de College van Kerkrentmeesters van de kerk aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Hieronder vindt u de agenda van de avond.

Agenda voor de gemeenteavond op 22 mei 2019

Plaats: Gereformeerde kerk Bleiswijk
Tijd: 20:00 uur (vanaf 19:30 uur vragen over financiële stukken)

 1. Opening en mededelingen door de voorzitter van de kerkenraad
 2. Bezinning
 3. Financieel jaarverslag 2018
  Het jaarverslag 2018 zal worden toegelicht.
 4. Verslag kascontrole
  De kascommissie geeft een korte toelichting
 5. Binnengekomen vragen/mededelingen van gemeenteleden
 6. Beleidsplan
 7. Rondvraag
  Gemeenteleden worden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.
 8. Sluiting

We hopen u allen te zien op deze vergadering.

Namens de kerkenraad,
Conny Kruit-Schiebroek, scriba