Terugblik Passion Bleiswijk 2019

De Passion Bleiswijk 2019; een zeer geslaagd lustrum

Op Goede Vrijdag was er voor de vijfde maal een Passion Bleiswijk, een gezamenlijk initiatief van de Gereformeerde Kerk De Open Hof en de R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe Visitatie en middenkoor Lesito.

Het programma voor de Passion Bleiswijk 2019 was ambitieus. Dat pastte bij de viering van het lustrum. Dat het ambitieus was bleek wel bij het instuderen van o.a. Something inside so strong. Wat moest daar hard aan gewerkt worden. Elke repetitie weer! Maar.. het heeft zich uitbetaald. Na afloop buiten de kerk waren er reacties als: 'Ik had dik kippenvel!' en 'De beste tot nog toe.' Hoe mooi is dat!

De opening in de Open Hof, de Gereformeerde Kerk, was een goede zet. Alle stoelen waren bezet, het welkomstwoord van Ds. Loeve en het gedicht 'Blijf bij ons' door pastoor Kuipers waren voor iedereen goed te volgen. Daarna werd het kruis in gepaste en indrukwekkende stilte naar de Katholieke Kerk gedragen.

De kerk zat nagenoeg vol en onder de muziek van Heart of Courage zetten de dragers het kruis op z'n plaats voor het kunstwerk met de berg Golgotha. Iedereen is van de wereld was een geweldige start van wat een fantastische De Passion Bleiswijk en een zeer geslaagd lustrum zou worden. De Heraut kopte een paar dagen later een artikel met: De Passion Bleiswijk ontroert.

De reacties vanuit de gemeenschap en het artikel in De Heraut maken ons trots op het lustrum van De Passion Bleiswijk. Dit kon alleen door een prettige samenwerking tussen de vertegenwoordigers van beide kerken, het koor Lesito, het enthousiasme van (gast)koorleden en een geduldige en gedreven dirigent. Dank aan iedereen die hieraan een bijdrage leverde!

Namens de organisatie
John van der Zalm